Skip to main content

Electronic technician in robotics and CNC sector

22 March, 2023

FUNCTIONS

 • Design and technical development of robotics projects applied to the machine tool industry and manufacturing of high precision CNC robots
 • Responsible for design, development, commissioning, verification, testing, and optimization of the applications in cost, time, and quality level required, following the defined standards and methodology
 • Real testing and commissioning at Danobat and at the customer's site

 


REQUIREMENTS

 • Education: Engineering Degree or Master's Degree (Electronics, Robotics or Automation).
 • Languages: English level B2 and Basque B1
 • Knowledge of Siemens, especially Sinumerik 840D and TIA Portal will be valued. Application development through high level programming. Numerical controls, PLC and CNC programming. Basic knowledge of pneumatics, fluids and hydraulics
 • Dynamic and decisive person, organized and analytical, with initiative, with ability to relate and teamwork
 • Experience and demonstrable knowledge in similar positions and areas will be valued

 


OFFERED

 • Professional development in an innovative and international environment with innovative developments in robotics
 • Work in multidisciplinary and multicultural teams
 • Being part of a project with the customer at the center in which people play a vital role

 

 

FUNTZIOAK

 • Makina-erremintaren industriari eta doitasun handiko CNC roboten fabrikazioari aplikatutako robotika-proiektuen diseinu eta garapen teknikoa
 • Aplikazioen diseinuaren, garapenaren, abiaraztearen, egiaztapenaren, probaren eta optimizazioaren arduraduna, eskatutako kostuari, epeari eta kalitate-mailari dagokienez, zehaztutako estandarrei eta metodologiari jarraiki
 • Benetako probak egitea eta Danobaten eta bezeroaren etxean martxan jartzea

 

ESKATZEN DA

 • Formazioa: Ingeniaritza Gradua edo Masterra (Elektronika, Robotika edo Automatizazioa espezialitatea)
 • Hizkuntzak: B2 ingelesa eta B1 euskara
 • Siemens ezagutza, batez ere Sinumerik 840D eta TIA Portal. Aplikazioak goi-mailako programazioaren bidez garatzea. Zenbakizko kontrolak, PLC eta CNC programazioa. Pneumatikaren, fluidoen eta hidraulikaren oinarrizko ezagutzak
 • Pertsona dinamikoa eta erabakitzailea, antolatua eta analitikoa, iniziatiba duena, harremanetarako eta taldean lan egiteko gaitasuna duena
 • Antzeko lanpostuetan eta arloetan egiazta daitezkeen esperientzia eta ezagutzak baloratuko dira

 

ESKAINTZEN DA

 • Garapen profesionala ingurune berritzaile eta nazioarteko batean, robotikako garapen berritzaileekin
 • Diziplina eta kultura anitzeko taldeetan lan egitea
 • Bezeroa zentroan duen eta pertsonek berebiziko garrantzia duten proiektu baten parte izatea

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

 

FUNCIONES

 • Diseño y desarrollo técnico de proyectos de robótica aplicados a la industria de la máquina herramienta y la fabricación de robots CNC de alta precisión
 • Responsable de diseño, desarrollo, puesta en marcha, verificación, prueba y optimización de las aplicaciones, en coste, plazo y nivel de calidad requeridos, siguiendo los estándares y la metodología definida
 • Realización de pruebas reales y puesta en marcha en Danobat y en casa del cliente

 

REQUISITOS

 • Formación: Ingeniería Grado o Máster (Especialidad Electrónica, Robótica o Automatización).
 • Idiomas: Nivel de inglés B2 y euskera B1
 • Se valorarán conocimientos de Siemens, especialmente de Sinumerik 840D y TIA Portal. Desarrollo de aplicaciones mediante programación de alto nivel. Controles numéricos, programación PLC y CNC. Conocimientos básicos neumática, fluidos e hidráulica
 • Persona dinámica y resolutiva, organizada y analítica, con iniciativa, con capacidad de relación y de trabajo en equipo
 • Se valorará experiencia y conocimientos demostrables en puestos y áreas similares

 

SE OFRECE

 • Desarrollo profesional en un entorno innovador e internacional con desarrollos innovadores en robótica
 • Trabajo en equipos multidisciplinares y multiculturales
 • Ser parte de un proyecto con el cliente en el centro y en el que las personas juegan un papel vital

 

 

 

  Select region, country and language